24 Solid Specifikuje jednotky v Rob

v době, kdy je marketing všude kolem nás, je třeba podnikat často s novými a kreativními metodami, aby nás vzrušil. Někteří jdou virovou trasu, jiní najmout známé paprsky lidí. Samsung se s touto myšlenkou dobře udělal. Nechte nějaké počítačové geekové stavět něco neuvěřitelného a bavit se s ním. Zřetězili 24 pohonů, aby vytvořili hrubě 6terrabyte pole. Spouští různé rychlé testy a dokonce otestují integritu pohonu tím, že se skákají na trampolíně, zatímco je visí od jejich akordů. Jo, dělají počítačové geeky trochu geekier, než oni požadavek být, ale kdo se nedostal nadšeni, aby viděli tyto přenosové rychlosti?