Přesné kmitočtové měřicí knihovna pro 8bitové mikrokontroléry

[Paul] pracuje na portování přes knihovny Arduino pro využití s ​​produktem Teensy Microcontroller. To má tendenci být zcela základní vzhledem k tomu, že oba využívají přesnou architekturu Atmel Chip Architecture. Nicméně, když v chvíli zjistí, že knihovny Arduino nejsou to, co jsou popraskané stejně jako být. Při hledání přístavu přes knihovnu měření kmitočtu skončil s komponováním vlastního, který funguje mnohem lépe, stejně jako mnohem více přenosnější.

Měl dva obrovské hovězí maso s knihovnou čítače Arduino Frekvence. Nejdříve je to, že potřeboval platební aspekt, který má být kalibrován s využitím přesné frekvenční čítač. To je chick-a-vejce problém s ohledem na to, že spousta lidí, kteří vyvíjejí frekvenční čítač s arduino, protože již nemají samostatný nástroj. Druhým otázkou je, že knihovna Arduino byla hardcoded pro Chips Atmega168 nebo Atmega328.

Tato nová knihovna opravuje obě problémy jen s jedním kompromisem. Konfigurace hardwaru je třeba využívat krystalový oscilátor. Na obrázku můžete vidět výše, že měření kmitočtu je s touto metodou poměrně přesné. Svazek rovněž využívá tenkou abstrakční vrstvu, která bude jednoduchá k portu na jakýkoliv typ 8bitového mikrokontroléru, který je naprogramován v C.